Trường Đại học Kinh tế TP.HCM UEH

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là cơ sở giáo dục đại học công lập. Trường tuyển sinh đa ngành, với nhiều chương trình khác nhau như đại trà, chất lượng cao, c nhân tài năng…

Thông tin tuyển sinh ĐH Kinh tế TPHCM 2022

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Kinh tế TPHCM 2022

Năm 2022, UEH tăng chỉ tiêu 10%, trong đó có 6.550 chỉ tiêu với 32 chương trình đào tạo tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh (KSA) và 600 chỉ tiêu với 12 chương trình đào tạo tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV).

 1. KSA: Dự kiến 6.550 chỉ tiêu. (trong đó ISB: 550), phạm vi tuyển sinh cả nước

STT

Ngành 2019 2020 2021

7310101

A00, A01, D01, D07

110

  Kinh tế

– Kinh tế học ứng dụng

23.30

26.20

26.30

 

 – Kinh tế chính trị    

2

Kinh tế đầu tư

     

7310104

A00, A01, D01, D07

220

 

– Kinh tế đầu tư (V)

23.30

26.20

25.40

 

 – Thẩm định giá và Quản trị tài sản (V)    

3

Bất động sản

23.30

26.20

24.20

7340116

A00, A01, D01, D07

110

4

Quản trị nhân lực

23.30

26.20

26.60

7340404

A00, A01, D01, D07

110

5

Kinh doanh nông nghiệp(S)

23.30

26.20

22.00

7620114

A00, A01, D01, D07

50

6

Quản trị kinh doanh

24.15

26.40

26.20

7340101

A00, A01, D01, D07

720

  Quản trị chất lượng            
  Quản trị khởi nghiệp            

7

Kinh doanh quốc tế

25.10

27.50

27.00

7340120

A00, A01, D01, D07

500

  – Ngoại thương (A)            
  – Kinh doanh quốc tế (V) (A)            

8

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

—-

27.60

27.40

7510605

A00, A01, D01, D07

110

9

Kinh doanh thương mại (V)

24.40

27.10

27.00

7340121

A00, A01, D01, D07

220

10

Marketing (V)

24.90

27.50

27.50

7340115

A00, A01, D01, D07

220

11

Tài chính – Ngân hàng

23.10

25.80

25.90

7340201

A00, A01, D01, D07

1050

 

– Tài chính (V)(A)

 

– Ngân hàng (V)(A)

 

– Tài chính công

 

– Quản lý thuế

 

– Thị trường chứng khoán

 

– Đầu tư tài chính

 

– Ngân hàng đầu tư

 

– Ngân hàng quốc tế

 

– Thuế trong kinh doanh

 

– Quản trị hải quan – Ngoại thương

 

– Quản trị tín dụng

12

Bảo hiểm (S)

22.00

25.00

7340204

A00, A01, D01, D07

50

13

Tài chính quốc tế

     

7340206

A00, A01, D01, D07

110

 

– Tài chính quốc tế

26.70

26.80

 

 – Quản trị rủi ro tài chính    

14

Kế toán

     

7340301

A00, A01, D01, D07

680

 

– Kế toán công

22.90

25.80

25.40

 

 – Kế toán doanh nghiệp (V)(A)    

15

Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus (***)

7340301_01

A00, A01, D01, D07

40

16

Kiểm toán (V)

22.90

25.80

26.10

7340302

A00, A01, D01, D07

165

17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

     

7810103

A00, A01, D01, D07

165

 

– Quản trị lữ hành

23.90

25.40

24.00

 

 – Quản trị du thuyền    

18

Quản trị khách sạn

     

7810201

A00, A01, D01, D07

165

 

– Quản trị khách sạn

24.40

25.80

25.30

 

 – Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí    

19

Toán kinh tế (*)

     

7310108

A00, A01, D01, D07

110

 

– Toán tài chính

21.83

25.20

25.20

 

 – Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm    

20

Thống kê kinh doanh (*)

21.81

25.20

25.90

7310107

A00, A01, D01, D07

50

21

Hệ thống thông tin quản lý (*)

     

7340405

A00, A01, D01, D07

110

 

– Hệ thống thông tin kinh doanh

23.25

26.30

26.20

 

 – Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp    

22

Thương mại điện tử (V) (*)

23.25

26.30

26.90

7340122

A00, A01, D01, D07

110

23

Khoa học dữ liệu (*)

—-

24.80

26.00

7480109

A00, A01, D01, D07

50

24

Kỹ thuật phần mềm (*)

22.51

25.80

26.20

7480103

A00, A01, D01, D07

50

25

Tiếng Anh thương mại (**)

24.55

25.80

27.00

7220201

D01, D96

160

26

Luật kinh doanh (V)

23.00

24.90

25.80

7380107

A00, A01, D01, D96

165

27

Luật kinh doanh quốc tế

23.00

24.90

25.80

7380101

A00, A01, D01, D96

50

28

Quản lý công (S)

21.60

24.30

25.00

7340403

A00, A01, D01, D07

50

29

Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh

22.80

7580104

A00, A01, D01, V00

100

30

Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

26.20

7489001

A00, A01, D01, D07

50

31

Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện

7320106

A00, A01, D01, V00

50

32

Quản trị bệnh viện

21.80

24.20

24.20

7340129_td

A00, A01, D01, D07

100

33

Chương trình Cử nhân tài năng

26.00

 

7340101_ISB

A00, A01, D01, D07

550

  – Quản trị kinh doanh 27.00          
  – Kinh doanh quốc tế 27.50          
  – Marketing 27.40          
  – Tài chính ứng dụng 25.30          
  – Kế toán 22.00          

Tổng cộng

6550

(V): Có chương trình đào tạo chất lượng cao tiếng Việt

(A): Có chương trình đào tạo chất lượng cao tiếng Anh

(S): Có chương trình đào tạo song bằng tích hợp

(*): Toán nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30

(**): Tiếng Anh hệ số 2, quy về thang điểm 30

(***): Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh Academic IELTS từ 6.0 (hoặc TOEFL iBT từ 80 hoặc TOEIC 4 kỹ năng từ 650)

 2. KSV: Chỉ tiêu 600

Phạm vi tuyển sinh cả nước

Chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển 2020 Điểm trúng tuyển 2021

 Mã xét tuyển

 Tổ hợp
xét tuyển

1

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01, D01, D07

50

2

Thương mại điện tử

16.00

17.00

7340122

A00, A01, D01, D07

(Môn Toán hệ số 2)

40

3

Luật kinh doanh

16.00

7380107

A00, A01, D01, D96

35

4

Kinh doanh nông nghiệp (S)

16.00

16.00

7620114

A00, A01, D01, D07

35

5

Quản trị lữ hành

16.00

7810103

A00, A01, D01, D07

40

6

Tiếng Anh thương mại

17.00

7220201

D01, D96

(Tiếng Anh hệ số 2)

35

Phạm vi tuyển sinh khu vực ĐBSCL

       

 

7

Quản trị

16.00

17.00

7340101

A00, A01, D01, D07

85

8

Kinh doanh quốc tế

16.00

17.00

7340120

A00, A01, D01, D07

60

9

Marketing

17.00

7340115

A00, A01, D01, D07

70

10

Tài chính – Ngân hàng

(gồm chuyên ngành Tài chính; Ngân hàng)

16.00

17.00

7340201

A00, A01, D01, D07

80

11

Kế toán doanh nghiệp

16.00

17.00

7340301

A00, A01, D01, D07

70

Tổng cộng

600

(S): Có chương trình đào tạo song bằng tích hợp với:

– Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng,

– Chương trình Kinh doanh quốc tế.

 Phương thức tuyển sinh ĐH Kinh tế TPHCM 2022

 I. KSA: gồm 06 phương thức

 1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

– UEH sẽ thực hiện kế hoạch xét tuyển theo các mốc thời gian quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Chương trình Chuẩn,

chương trình Cử nhân Chất lượng cao

Chương trình Cử nhân tài năng

(Giảng dạy bằng tiếng Anh)

Chỉ tiêu

1% chỉ tiêu theo ngành

1% chỉ tiêu theo ngành

 2. Phương thức 2: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.

– UEH dự kiến cho thí sinh đăng ký xét tuyển từ 08g00 ngày 15/3/2022 đến 16g00 ngày 29/4/2022.

 

Chương trình Chuẩn,

chương trình Cử nhân Chất lượng cao

Chương trình Cử nhân tài năng

(Giảng dạy bằng tiếng Anh)

Chỉ tiêu

1% chỉ tiêu theo ngành

1% chỉ tiêu theo ngành

Điều kiện đăng ký xét tuyển

A) Đối với thí sinh có quốc tịch Việt Nam, thuộc một trong các đối tượng:

1. Thí sinh có một trong các bằng tú tài/chứng chỉ quốc tế sau:

– Bằng tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate) đạt từ 26 điểm trở lên;

– Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) đạt từ C đến A.

– Chứng chỉ BTEC (Business&Technical Education Council, Hội đồng Giáo dục Thương mại và Kỹ thuật Anh) Level 3 Extended Diploma đạt từ C đến A.

2. Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có một trong các chứng chỉ sau:

– Chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên.

– Chứng chỉ TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên.

– Chứng chỉ SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) mỗi phần thi từ 500 điểm trở lên.

– Chứng chỉ ACT (American College Testing) từ 20 điểm (thang điểm 36) trở lên.

B) Đối với thí sinh có quốc tịch khác quốc tịch Việt Nam và tốt nghiệp THPT nước ngoài: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện xét tuyển theo Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Lưu ý: Thời hạn các chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

3. Phương thức 3: Xét tuyển học sinh Giỏi

UEH dự kiến mở hệ thống cho thí sinh đăng ký xét tuyển từ 08g00 ngày 15/3/2022 đến 16g00 ngày 29/4/2022.

 

Chương trình Chuẩn,

chương trình Cử nhân Chất lượng cao

Chương trình Cử nhân tài năng

(Giảng dạy bằng tiếng Anh)

Chỉ tiêu

40% đến 50% chỉ tiêu theo ngành

40% đến 50% chỉ tiêu theo ngành

Điều kiện đăng ký xét tuyển

Học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp THPT năm 2022.

 4. Phương thức 4: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn

UEH dự kiến mở hệ thống cho thí sinh đăng ký xét tuyển từ 08g00 ngày 15/3/2022 đến 16g00 ngày 29/4/2022.

 

Chương trình Chuẩn,

chương trình Cử nhân chất lượng cao

Chương trình Cử nhân tài năng

(Giảng dạy bằng tiếng Anh)

Chỉ tiêu

30% đến 40% chỉ tiêu theo ngành

40% đến 50% chỉ tiêu theo ngành

Điều kiện đăng ký xét tuyển

Học sinh có điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07) đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên cho các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT.

Ví dụ: Học sinh chọn tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lý, Hóa học để đăng ký xét tuyển phải thỏa điều kiện:

+ ĐTB tổ hợp A00 lớp 10 = [(Toán 10 + Vật lý 10 + Hóa học 10)/3] >=6.50

+ ĐTB tổ hợp A00 lớp 11 = [(Toán 11 + Vật lý 11 + Hóa học 11)/3] >=6.50

+ ĐTB tổ hợp A00 HK1_lớp 12 = [(Toán 12+ Vật lý 12  + Hóa học 12)/3] >=6.50

5. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực

– Thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực, đợt 1, năm 2022 từ ngày 28/01/2022 đến ngày 28/02/2022  tại website https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn

– UEH dự kiến mở hệ thống cho thí sinh đăng ký xét tuyển từ 08g00 ngày 15/3/2022 đến 16g00 ngày 29/4/2022.

 

Chương trình Chuẩn,

chương trình Cử nhân Chất lượng cao

Chỉ tiêu

10% chỉ tiêu theo ngành

Điều kiện

Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2022 và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT

6. Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

– UEH sẽ thực hiện kế hoạch xét tuyển theo các mốc thời gian quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Chương trình Chuẩn,

chương trình Cử nhân Chất lượng cao

Chương trình Cử nhân tài năng

(Giảng dạy bằng tiếng Anh)

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu còn lại

Chỉ tiêu còn lại

Điều kiện

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT, tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH.

Lưu ý:

– Tùy theo tình hình thực tế tuyển sinh, UEH sẽ điều chỉnh chỉ tiêu giữa các phương thức cho phù hợp.

– Quy trình thực hiện xét tuyển của các Phương thức cụ thể, UEH sẽ công bố chi tiết trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2022.

 II. KSV: gồm 06 phương thức tương tự KSA, khác về chỉ tiêu.

 – Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (chỉ tiêu 1% theo ngành).

– Phương thức 2: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế (chỉ tiêu 1% theo ngành).

– Phương thức 3: Xét tuyển học sinh Giỏi (xét học bạ) (20% theo ngành).

– Phương thức 4: Xét tuyển quá trình học tập (xét học bạ) theo tổ hợp môn (40% theo ngành) .

– Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực (10% theo ngành).

– Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (chỉ tiêu còn lại).

Lưu ý:

– Tùy theo tình hình thực tế tuyển sinh, UEH – Phân hiệu Vĩnh Long sẽ điều chỉnh chỉ tiêu giữa các phương thức cho phù hợp.

– Quy trình thực hiện xét tuyển của các Phương thức cụ thể, UEH – Phân hiệu Vĩnh Long sẽ công bố chi tiết trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2022.

Chương trình đào tạo ĐH Kinh tế TPHCM 2022

 I. KSA:

1. Chương trình Chuẩn: Sau 02 học kỳ, sinh viên (học tại các cơ sở TP. Hồ Chí Minh) sẽ được xét vào một trong các chuyên ngành thuộc ngành trúng tuyển (đối với các ngành có nhiều chuyên ngành) căn cứ vào chỉ tiêu, kết quả học tập và nguyện vọng.

2. Chương trình Chất lượng cao:

a) Điều kiện

+ Thí sinh trúng tuyển vào UEH thuộc 10 ngành (không phân biệt phương thức trúng tuyển): Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Luật kinh tế, Thương mại điện tử.

+ Đạt điều kiện đầu vào tiếng Anh chương trình CNCLC được quy định tại Cổng tuyển sinh: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ hoặc https://tuyensinhdaihoc.ueh.edu.vn/

b) Ngành/chuyên ngành đào tạo: Kinh tế đầu tư, Thẩm định giá và Quản trị tài sản, Kinh doanh thương mại, Marketing, Kiểm toán, Luật kinh doanh, Thương mại điện tử, Quản trị(*), Kinh doanh quốc tế(*), Ngoại thương (chỉ có lớp CLC học bằng tiếng Anh), Tài chính(*), Ngân hàng(*), Kế toán doanh nghiệp(*).

(*) Ngành/Chuyên ngành có chương trình đào tạo CLC bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

3. Chương trình Cử nhân tài năng: Sinh viên chương trình Cử nhân tài năng sẽ được xét vào một trong các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng và Kế toán theo nguyện vọng

4. Chương trình song ngành tích hợp:

– Đào tạo tại Cơ sở TP.HCM: Kinh doanh nông nghiệp – Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng; Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế; Bảo hiểm – Tài chính; Quản lý công – Luật.

– Đào tạo tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long: Kinh doanh nông nghiệp – Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng; Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế.

Sinh viên học tổng thời gian 4,5 – 5 năm để sở hữu 02 bằng tốt nghiệp đại học chính quy do Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp.

5. Chương trình trao đổi/ liên kết quốc tế:

 • Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị) có chương trình liên kết với City University of Seattle (Hoa Kỳ), Kwangwoon University (Hàn Quốc).
 • Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế): có chương trình liên kết với Đại học Khoa học ứng dụng và nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW) (3+1).
 • Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính): có chương trình liên kết với Đại học Rennes 1.
 • Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng quốc tế): có chương trình trao đổi sinh viên 1 học kỳ với Đại học Vinius (Lithuania), Đại học Siena (Ý).
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị lữ hành, Quản trị du thuyền): có chương trình liên kết với NHL Stenden University of Applied Sciences.
 • Quản trị khách sạn (chuyên ngành Quản trị khách sạn, Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí): có chương trình liên kết với NHL Stenden University of Applied Sciences.
 • Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh: có chương trình liên kết với Đại học Auckland, New Zealand.

6. Chương trình được công nhận bởi Hiệp hội quốc tế:

 • Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng, Ngân hàng quốc tế, Ngân hàng đầu tư, Thị trường chứng khoán, Thuế trong kinh doanh): được công nhận bởi Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc (CPA)
 • Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Đầu tư tài chính) được công nhận bởi Viện CFA Hoa Kỳ.
 • Kế toán (chuyên ngành Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp): được công nhận bởi Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), Hiệp hội Kế toán quản trị công chứng Anh quốc (CIMA).
 • Kiểm toán: được công nhận bởi Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), Hiệp hội Kế toán quản trị công chứng Anh quốc (CIMA).
 • Toán kinh tế (chuyên ngành Toán Tài chính): được công nhận bởi Viện CFA Hoa Kỳ.
 • Toán kinh tế (chuyên ngành Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm): được công nhận bởi Hiệp hội chuyên gia định phí bảo hiểm Hoa Kỳ (Society of Actuaries – SOA), Hiệp hội chuyên gia định phí bảo hiểm Anh Quốc (Institute and Faculty of Actuaries – IFoA).

 II. KSV:

 • Sau 02 học kỳ, sinh viên (học tại Phân hiệu Vĩnh Long) sẽ được xét vào một trong các chuyên ngành thuộc ngành trúng tuyển (đối với các ngành có nhiều chuyên ngành) căn cứ vào chỉ tiêu, kết quả học tập và nguyện vọng.
 • Sinh viên năm cuối tham gia chương trình luân chuyển campus, học tại cơ sở chính (Thành phố Hồ Chí Minh)./.

Các tổ hợp xét tuyển ĐH Kinh tế TPHCM 2022:

 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • Tổ hợp V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

Thời gian xét tuyển ĐH Kinh tế TPHCM 2022

Đối với các phương thức xét tuyển (2), (3), (4), (5), UEH dự kiến mở hệ thống cho thí sinh đăng ký xét tuyển từ 08g00 ngày 15/3/2022 đến 16g00 ngày 29/4/2022.

Đối với phương thức (1) và (6), UEH sẽ thực hiện theo kế hoạch xét tuyển và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *