Thông tin tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách và Phát triển là Trường trọng điểm quốc gia, đẳng cấp quốc tế, thuộc khối công lập,  đào tạo đa ngành, đa bậc học từ trung cấp đến tiến sỹ, cung cấp nguồn lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế – xã hội của cả nước.

Thông tin tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển 2022

TableDescription automatically generated

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *