Thông tin tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (tên giao dịch bằng tiếng Anh: Hanoi University of Natural Resources and Environment, viết tắt là HUNRE) là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường dưới sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Trường đang đào tạo 23 ngành hệ đại học, 06 ngành hệ thạc sĩ với hơn 14.000 sinh viên và học viên.

Thông tin tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội 2023

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Mã: DMT)

 Cổng tuyển sinh: tuyensinh.hunre.edu.vn ; Facebook: facebook.com/ FanpageHunre II.

  Phương thức tuyển sinh  (Dự kiến) ĐH Tài nguyên môi trường Hà Nội 2023

 – Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

– Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (Học bạ THPT).

– Phương thức 3: Xét tuyển đặc cách theo quy định của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

+ Thí sinh tốt nghiệp tại các Trường THPT chuyên.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt học lực giỏi ba năm: Lớp 10, lớp 11, lớp 12.

– Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023.

– Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ tiêu các ngành tuyển sinh năm 2023 ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội

Chỉ tiêu đại học chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội: 3400 chỉ tiêu (Dự kiến)

STT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu

1 Kế toán 7340301 A00;A01;A07;D01 420

2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00;A01;C00;D01 150

3 Bất động sản 7340116 A00;A01;C00;D01 100

4 Marketing 7340115 A00;A01;C00;D01 150

5 Luật 7380101 A00;A01;C00;D01 150

6 Sinh học ứng dụng 7420203 A01;B00;D01;D08 50

7 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 7440298 A00;C00;D01;D15 40

 8 Khí tượng và khí hậu học 7440222 A00;A01;B00;D01 40

9 Thủy văn học 7440224 A00;A01;B00;D01 40

10 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00;A01;B00;D01 120

 11 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00;A01;C00;D01 150

12 Kỹ thuật địa chất 7520501 A00;A01;D01;D15 40

13 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 7520503 A00;A01;D01;D15 70

14 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 A00;B00;D01;D07 100

15 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên 7850102 A00;A01;A07;D01 60

 16 Quản lý biển 7850199 A00;A01;B00;D01 40

17 Quản lý đất đai 7850103 A00;B00;C00;D01 310

18 Quản lý tài nguyên nước 7850198 A00;A01;B00;D01 40

19 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00;B00;D01;D15 170

20 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01;D01;D07;D15 120

21 Công nghệ thông tin 7480201 A00;A01;B00;D01 420

 22 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00;A01;C00;D01 420

23 Quản trị khách sạn 7810201 A00;A01;C00;D01 200

Chỉ tiêu đại học chính quy tại phân hiệu tỉnh Thanh Hóa: 200 chỉ tiêu (dự kiến)

STT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu

1 Kế toán 7340301PH A00;A01;A07;D01 30

 2 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406PH A00;A01;B00;D01 30

3 Kỹ thuật trắc địa bản đồ   7520503PH   -A00;A01;D01;D15     -20

 4 Quản lý đất đai  7850103PH- A00;B00;C00;D01 –   30

 5 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101PH -A00;B00;D01;D15- 30

 6 Công nghệ thông tin 7480201PH A00;A01;B00;D01 -30

7 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103PH A00;A01;C00;D01 30

 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 2023 ĐH Tài nguyên môi trường Hà Nội

 – Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Nhà trường công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo tổ hợp, đối với thí sinh xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh phải đạt điều kiện điểm tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 5,00/ thang điểm 10 (tối thiểu ≥ 5,00/10).

 – Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phải đạt điều kiện tổng điểm bài thi đánh giá năng lực (không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số môn chính) không nhỏ hơn 75/ thang điểm 150 (tối thiểu ≥ 75/150).

 – Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ) dự kiến như sau:

+Ngành ngôn ngữ Anh: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm trung bình cộng của các đầu điểm gồm điểm TB cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân không nhỏ hơn 18,00 điểm (không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số môn chính) trong đó điều kiện bắt buộc điểm môn tiếng Anh (Môn chính) là điểm trung bình cộng các đầu điểm TB năm lớp 11; HK1 lớp 12 không nhỏ hơn 7,00/ thang điểm 10 (điểm tối thiểu ≥ 7,00/10).

 + Các ngành đào tạo khác: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm trung bình cộng của các đầu điểm gồm điểm TB cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân không nhỏ hơn 18,00 điểm (không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số môn chính).

– Đối với thí sinh xét tuyển đặc cách theo quy định của Trường: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc theo kết quả học tập THPT (Học bạ) đối với ngành có nguyện vọng xét tuyển đặc cách.

  Dự kiến tổ chức tuyển sinh năm 2023 ĐH Tài nguyên môi trường Hà Nội

  Để đăng ký xét tuyển (sau đây gọi là ĐKXT) tại Trường đợt 1 (đợt chính thức) tất cả thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chi tiết về cách thức và thời gian đăng ký thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và được công nhận trúng tuyển khi có kết quả trúng tuyển chính thức từ quy trình xét nguyện vọng toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với thí sinh thuộc diện quy định phải khai báo thông tin xét tuyển tại Trường (theo yêu cầu của từng phương thức xét tuyển) phải thực hiện thêm bước khai báo, nộp thông tin ĐKXT tại Trường sau khi đã ĐKXT trên hệ thống.

Thông tin tuyển sinh dự kiến  có thể thay đổi sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Lịch công tác tuyển sinh, Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2023 hoặc quy định khác.

Để đảm bảo kết quả và quyền lợi của mình, thí sinh chú ý theo dõi và thực hiện theo các thông báo, hướng dẫn tuyển sinh được nhà trường liên tục cập nhật sớm và chính xác tại website: www.hunre.edu.vn; www.tuyensinh.hunre.edu.vn.

 Cách tính điểm xét tuyển Học bạ  của Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội

 Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 30 là tổng điểm trung bình cộng điểm các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả học tập THPT (điểm TB cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên tuyển sinh (nếu có).

Công thức tính điểm xét tuyển như sau: ĐXT = ĐTB xét tuyển Môn 1 + ĐTB xét tuyển Môn 2 + ĐTB xét tuyển Môn 3 + ĐƯT

 Trong đó: – ĐTB xét tuyển Môn 1/2/3 = (ĐTB môn cả năm lớp 11 + ĐTB môn kỳ 1 lớp 12)/2;

– ĐƯT = Điểm KVƯT + Điểm ĐTƯT (nếu có)

Ví dụ: Thí sinh B thuộc KV2-NT, không thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh. Đăng ký xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật môi trường – khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

ĐXT thí sinh B = ĐTB Toán + ĐTB Hóa + ĐTB Vật lý + Điểm KVƯT Môn ĐTB cả năm lớp 11 (1) ĐTB kỳ 1 lớp 12 (2) ĐTB xét tuyển theo môn (3) Điểm khu vực (4) Điểm đối tượng ƯT (5) Toán 7.8 7.9 (1)+(2) /2 = 7.85 Vật Lý 7,0 7.4 (1)+(2) /2 = 7.2 0.5 0 Hóa học 8.0 7.9 (1)+(2) /2 = 7.95

Điểm xét tuyển = [Toán (3) + Lý (3) + Hóa (3) ] + (4) + (5)= 23.5 (Hoặc thí sinh có thể tính nhanh theo công thức: Cộng tất cả 06 đầu điểm ở cột (1) và (2) sau đó chia cho 2 và cộng với điểm ưu tiên ở cột (4) và cột (5) như sau: ĐXT thí sinh B = (7.8 + 7.9 + 7.0 + 7.4 + 8.0 + 7.9)/2 + 0.5 = 23.5

 Thông tin tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội 2022

Năm 2022, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức xét tuyển hệ đại học chính quy cho trụ sở chính tại Hà Nội và phân hiệu Thanh Hóa.

Các thông tin về phương án tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2022 cơ bản vẫn giữ ổn định so với năm 202

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *